The Best Leasing

Партнерство банкам

Partners

Стратегією VAB Лізинг є побудова довгострокової співпраці з банками-партнерами, заснованого на принципах відкритості, вигідності для обох сторін і виконання всіх узятих на себе зобов’язань.

Ключовий банківський продукт для VAB Лізинг це кредитування. Переваги для банку при наданні кредитів VAB Лізинг:

  • можливість швидко збільшити кредитний портфель з низькими операційними витратами (одна кредитна лінія з вибіркою траншами замість великої кількості кредитів, всі витрати на роботу з проблемними активами бере на себе VAB Лізинг);
  • низький рівень кредитного ризику (стійкий фінансовий стан VAB Лізинг і високий фінансовий клас позичальника, джерела погашення диверсифіковані, угоди забезпечені не тільки запорукою предметів лізингу, але і майновими правами на отримання лізингових платежів і гарантовані власним капіталом VAB Лізинг)
  • обороти і залишки по поточних і депозитних рахунках, інші банківські послуги.

VAB Лізинг для банку-партнера це не тільки продажі банківських послуг, а ще й:

  • крос-продажі (в тому числі фінансування клієнтів банку за якими кредитні ліміти вже обрані);
  • фінансування з балансу кредитора (продажу, комплексний супровід всіх етапів лізингової угоди, робота з проблемними активами)
  • фінансування основних засобів банку.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись із запитом по електронній пошті A.Smolyar@vableasing.com.ua.

Контактна інформація

Адреса для обслуговування:

м. Київ, вул. Лінійна, 17

Телефон:

Email:

 office@vableasing.com.ua