The Best Leasing

Фізичним особам

fin-fiz

VAB Лізинг пропонує високоприбутковий, сучасний і зручний інструмент для інвестування – облігації.

Переваги інвестицій в облігації в порівнянні з банківськими депозитами:

 • більш висока прибутковість, ніж по депозитах (18% проти 15% річних)
 • діяльність VAB Лізинг не схильна до ризику відтоку депозитів як в будь-якому банку тому терміни погашення зобов’язань і терміни надходження грошових коштів від активних операцій збалансовані
 • рівень достатності власного капіталу у VAB Лізинг істотно вище ніж у банків (37% проти 16,5% в середньому по банківській системі за даними НБУ) і відповідно забезпеченість облігацій активами вище
 • VAB Лізинг не схильне до валютних ризиків (кредити в іноземній валюті відсутні)
 • VAB Лізинг (як власник предмета лізингу) має істотно більш ефективними методами погашення проблемної заборгованості за лізинговим портфелем ніж банк по кредитному портфелю і більш ліквідним забезпеченням (переважно легковий автотранспорт), що робить ризик неплатоспроможності емітента нижче ніж в банку, а також забезпечує більш високу якість активів забезпечують погашення облігацій
 • втручання державного регулятора в діяльність лізингових компаній істотно нижче ніж у банків, таким чином ризик примусової ліквідації і виведення компанії з ринку, накладення обмежень на погашення облігацій і т.п. практично відсутня
 • відсутність обмежень з продажу облігацій або обміну їх на активи емітента (при розміщенні депозиту в разі виникнення проблем у банку повернути суму перевищення депозиту над максимальною сумою компенсується фондом практично неможливо)

Прибутковість інвестицій покупця облігацій визначається індивідуально в залежності від суми та строку вкладень і виходить у вигляді

 • процентного (купонного) доходу виплаченого за умовами проспекту емісії;
 • доходу у вигляді різниці між ціною придбання і ціною продажу облігацій емітенту (зобов’язання емітента викупити облігації фіксується в договорі зворотного викупу).
 • Оподаткування (в частині відсотків аналогічно депозитах):
 • обидва види доходів підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб (пункт 170.4 щодо відсотків і 170.2. щодо різниці в ціні при покупці і зворотного продажу яка вважається прибутком від операцій з інвестиційними активами) за ставкою 18% і відповідно військовим збором за ставкою 1,5% ;
 • емітент виступає податковим агентом за даними видами доходів і при їх виплаті утримує і сплачує до бюджету податки.

Оформлення:

 • інвестор відкриває рахунок в цінних паперах;
 • укладається договір на покупку в емітента облігацій і договір на зворотний викуп облігацій емітентом після закінчення обумовленого терміну вкладень;
 • після оплати інвестором повної вартості облігацій вони зараховуються на рахунок інвестора в цінних паперах;
 • при настанні дати викупу інвестор перераховує
 • й викуп облігацій емітентом після закі цінні папери на рахунок емітента і отримує від останнього оплату на умовах договору зворотного викупу облігацій

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись із запитом по електронній пошті A.Smolyar@vableasing.com.ua.

Контактна інформація

Адреса для обслуговування:

м. Київ, вул. Лінійна, 17

Телефон:

Email:

 office@vableasing.com.ua